2017. aastal kogunes heategevuslike toodete müügist ja annetustest kokku 12155,82 eurot, mis on enam kui kaks korda rohkem kui 2016. aastal.

Toetus liigikaitseprojektidele oli 2017. aastal järgnev:

Tallinna Loomaaed ja SA Lutreola on aastaid keskendunud euroopa naaritsa kaitsele, mille tulemusena on loodud naaritsa saareline asurkond Hiiumaal. Euroopa naaritsa toetuseks koguti 2910,01 eurot.

Ninasarvikute säilimise toetamisel tehakse koostööd rahvusvahelise kaitseorganisatsiooniga  Save the Rhino ning jätkati Keenias asuva Ol Jogi kaitseala toetamist. Üle kanti 2634,52 eurot.

Amuuri tiigri ja amuuri leopardi heaks koguti 3312,20 eurot. Annetus läheb sihtotstarbeliselt WildCats Conservation Alliance’i kaudu Venemaa ja Hiina piirimail elavate amuuri leopardi ja amuuri tiigri säilimise toetuseks.

Lumeleopardide säilimise heaks koguti 1656,09 eurot, mis kanti üle lumeleopardide kaitseorganisatsioonile Snow Leopard Trust.

Lendorava kaitse ja uurimise toetamiseks koguti 1643 eurot. See summa jääb ootama sobivat projekti, mida toetada.

Täname kõiki toetajaid ja abilisi!

Kuidas toetada?