Missioon

Sihtasutus Lutreola loodi 1999. aastal Tallinna Loomaaia juurde põhikirjajärgse missiooniga:

  • aidata kaasta loodusliku mitmekesisuse säilitamisele nii looduslikes (in situ) kui tehislikes (ex situ) oludes, juhindudes bioloogilise mitmekesisuse konventsioonist;
  • osaleda loodusliku mitmekesisuse kaitsel ja säilitamisel nii teaduslikus, korralduslikus kui ka poliitilises valdkonnas;
  • teavitada üldsust loodusliku mitmekesisuse kaitse ja kasutamisega seotud probleemidest;
  • algatada, teostada ja toetada nimetatud teemadega seotud programme.

Sihtasutus Lutreola tegutseb konkreetselt määratletud ühekordsete projektide või aastatepikkuste kestvate programmide raames. Alates 1999. aastast on sihtasutuse põhitegevuseks euroopa naaritsa (Mustela lutreola) kaitse ja populatsiooni taastamise organiseerimine Eestis ja samade sihtide järgimine välismaal läbi rahvusvahelise koostöö.

 Eesmärgid

Euroopa naaritsa taastamise ja kaitse programm

Euroopa naaritsa kaitse alane tegevus tugineb põhiliselt Tallinna Loomaaia varasematel saavutustel selle liigi paljundamisel ja kaitsmise propageerimisel. Euroopa naaritsa kaitse eesmärgid Eestis on sõnastatud euroopa naaritsa taastamise ja kaitse programmis:

Ex situ:

  • Ohustatud Liikide Paljundamise Keskuse ehitamine kuni 200 looma jaoks.
  • 200 isendist koosneva euroopa naaritsa tehispopulatsiooni loomine Tallinna loomaaias.
  • Vajaliku geneetilise ja demograafilise struktuuri ning käitumusliku identiteedi säilitamine tehispopulatsioonis.
  • Tehispopulatsiooni integreeritud ohjamine euroopa naaritsa EEP raames.

In situ:

  • Luua tehistingimustes sündinud rajajaisendite abil 168-233 isendist koosnev looduslik asurkond Hiiumaal (1000 km2).
  • Luua tehistingimustes sündinud rajajaisendite abil 168-233 isendist koosnev looduslik asurkond Saaremaal (2500 km2).

Kindlustada vastasutatud looduslike asurkondade püsimajäämine mõlemal saarel, rakendades vajalikke looduskaitse meetmeid.