Lendorava Eesti asurkonna geneetiline uuring

Lendorava (Pteromys volans) elupaikade arv on Eestis viimaste aastakümnete jooksul järsult langenud ning hetkel leidub neid vaid Kirde-Eestis. Ka seal on säilinud elupaigad aja jooksul üha enam killustunud ning lisaks sellele on Eestis elav lendorava asurkond ära lõigatud teistest lähimatest asurkondadest. Seetõttu tekkis huvi uurida kas lendorava Eestis elav asurkond erineb lähimate Soome ja Karjala asurkondadest ning seejuures ka kirjeldada lendorava populatsiooni geneetilist mitmekesisust Eestis.

Uuringu tulemusel leiti, et nii Karjala, Soome kui ka Eesti lendoravad on mitokondriaalse DNA põhjal piisavalt sarnased, et kuuluda fülogeneetiliselt samasse alamgruppi. Lisaks leiti selle uuringu raames, et Eesti lendorava populatsioon on madalama mitmekesisusega ning esineb ka lähisugulust ehk inbreedingut.

Projekt valmis 2017 aastal koostöös sihtasutus Lutreola, Tallinna loomaaia, Eestimaa Looduse Fondi ning Keskkonnainvesteeringute Keskusega. Projekt teostati Tallinna Loomaaia Teadusliku liigikaitse laboris.

Foto: Rainar Kurbel