Euroopa naaritsa taasasustatud asurkonna geneetilise mitmekesisuse parandamise vajaduse uuring ja metoodika koostamine

Projekti eesmärgiks oli analüüsida taasasustatud saarelise asurkonna ja loomaaia tehisasurkonna geneetilist mitmekesisust ja erinevust ning uurida vajadust saarelise asurkonna geneetilise mitmekesisuse tõstmiseks. Samuti hinnati võimalusi, kuidas võiks kasutada tehisasurkonna isendeid saarelise populatsiooni geneetilise mitmekesisuse suurendamiseks ning kuidas tegevuse tulemuslikkust tulevikus seirata. DNA analüüsimiseks koguti proove Hiiumaa populatsiooni ning Tallinna loomaaia tehisasurkonna isenditelt.

Uuringu tulemusel selgus, et euroopa naaritsa Hiiumaa asurkond ei ole geneetiliselt drastiliselt vaesem kui loomaaias peetav tehisasurkond. Lisaks koostati metoodika geneetilise mitmekesisuse seireks, mille põhjal saab ka edaspidi uurida, kuidas geneetiline mitmekesisus populatsioonides muutub.

Projekt valmis 2017. aastal koostöös Tallinna loomaaia liigikaitse labori, Sihtasutus Lutreola ning Keskkonnainvesteeringute Keskusega.

Foto: Tiit Maran