Varustuse hankimine välitöödeks ja uue kodulehe koostamine

2012. aastal taotles SA Lutreola Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) rahalisi vahendeid oma välitöövahendite baasi ning kodulehe uuendamiseks. See taotlus rahuldati. Käesoleva kodulehe valmimine on osaliselt selle projekti vahenditest toetatud.

Muretsetud välitöö vahendid jagunesid laias laastus kahte ossa: biotelemeetrilised jälgimis-seadmed firmalt ATS Track Inc ja Rajakaamerad firmalt Reconyx.    Soetatud raadiojälgmise seadmed õigustasid end Saaremaal naaritsate lahtilaksmisel ja sellele järgnenud radiomeetrilise jälgimise töödel ning on kaugelt parimad, mida me naaritsate puhul kasutanud oleme. Raadiojälgimisseadmete kasutamist väljendab see toorik videomaterjal. Ka Reconyx rajakaamerad on osutunud üle ootuste headeks töövahenditeks. Põhiline puudus on vaid nende kõrge hind. Testipiltidest koostatud videot saab vaadata siit.