2012 Euroopa naaritsa tegevuskava täitmine

 

Ex situ

Seisuga 02.08.2012 moodustas euroopa naaritsa Eesti tehisasurkonna 168 looma (83 isast, 85 emast).

2012. aastal sündis 48 poega (19 isast; 28 emast, üks teadmata sooga).

Asurkonna ajalugu on teada 96,2% ulatuses; geneetilise mitmekesisuse (GD) indeks on 0,9274; rajaja genoomi ekvivalent (fge) on 6,89; keskmine sugulusmäär (MK) on 0,0726 ning keskmine lähiristumissurutise indeks (F) on 0,0235.

Asurkonna geneetilised näitajad on veidi halvenenud, mis on paratamatu väikeste tehisasurkondade puhul.

In situ

Hiiumaal lasti loodusesse 2012. aastal 21 naaritsat, neist 8 olid isasloomad ning 13 emasloomad. Kuus emaslooma olid sündinud Tallinna Loomaaia Liigikaitse uuringute laboris ning 13 emaslooma Hiiumaa lahtilaskmisaedikutes.