Euroopa naaritsa pilootasustamine Saaremaale

LEPING 17-7.4/12/62 09.05.2012
KESKKONNAAMETILE ESITATUD LÕPPARUANDE KOKKUVÕTE 
KOOSTASID: TIIT MARAN, MADIS PÕDRA

Perioodil 25. august kuni 04. september 2012 asustati Saaremaale (Mullutu-Suurlahe piirkonda) 11 euroopa naaritsat: 3 isaslooma ja 8 emaslooma.

  • Raadiojälgimist teostati 10 isendiga (3 isaslooma ja 7 emaslooma) ajavahemikul 25. august kuni 07. oktoober.
  • Enamik loodusesse asustatud loomi lahkus lahtilaskmispaigast esimeste päevade jooksul 2–3 km kaugusele, valdavalt ebasobivatesse elupaikadesse.
  • Pikimad läbitud teekonnad lahtilaskmispaigast ulatusid 15–16 km-ni.
  • Vähemalt 7 naaritsat hukkus esimese kuu jooksul; 3 isendit kaotasid saatja ja nende hilisema saatuse kohta informatsioon puudub.
  • Peamisteks hukkumise põhjusteks olid teised kiskjad nagu rebane ja/või koer, samuti kodukass ja röövlinnud.
  • Üks isend jäi auto alla ja üks isend suri alatoitumise tõttu.
  • Ellujäämus Saaremaal osutus madalamaks kui Hiiumaal, selle põhjuseks võib olla nii kiskjate (rebane) suurem arvukus Saaremaal, ebasobiv lahtilaskmispaik (inimasustuse lähedus) kui ka juhuslikkusest tingitud mõju (väike valim).
  • Aruande koostajad peavad oluliseks jätkata järgmisel aastal naaritsa loodusesse asustamisega Saaremaal.

Fotod ja video loomade lahtilaskmisest ja sellele järgnendu jälgimistöödest asuvad galeriis.