2011 – Euroopa naaritsa seire mandri-Eestis

Euroopa naaritsa (Mustela lutreola) võimaliku asurkonna olemasolu kindlaks tegemiseks mandri-Eestis, inventeeriti järgmistes piirkondades: Mustjõgi ja selle jõgikond Lõuna-Eestis, Järva-Jaani vahetu ümbrus (Esna jõgi, Jägala jõgi, Ambla jõgi, Soodla jõgi), Värska ümbruses (Madala oja, Rebasemäe oja, Kammitsa oja, Mädajõgi).

Välitööd toimusid ajavahemikul 9. august kuni 30. september 2011. Eluspüük teostati 60 punktis, kokku 466 lõksuööpäeva.

Eluspüügi käigus tabati kokku 11 ameerika naaritsat (Neovison vison). Püügi efektiivsus oli 42,3 lõksu ööpäevas. Lisaks tabatud minkidele kaardistati pea pooltes püügikohtades ka minkide/tuhkrute tegevusjälgi.

Eelnimetatud piirkondades teostatud inventuuri tulemuste põhjal võib välistada euroopa naaritsa asurkonna olemasolu uuritud piirkondades ja mandri-Eestis tervikuna. Järva-Jaanist tabatud loom olin väga suure tõenäosusega üks nendest naaritsatest, kes oli varemalt Soodla jõe peale lahti lastud. Värskast tabatud naaritsa päritolu jääb selgusetuks, kuid üks võimalus on, et ka see loom oli pärit Soodla aladelt. Mustjõel nähtud loomad olid ilmselt kas mingid või tuhkrud.