SEE LEHT ON PIDEVAS ARENEMISES JA SIIA VÕIB ALATI TEKKIDA LISA-SISSEKANDEID. KUI LEIATE, ET MÕNI OLULINE LINK ON PUUDU, SIIS ANDKE TEADA JA ME LISAME SELLE.

Üldine info liigi kohta

Imetajate andmebaasi sissekanne euroopa naaritsa kohta Ameerika Mammoloogide ühingu kodulehelt.

Teaduslikud uurimused Euroopa naaritsa kohta

ScienceDirecti otsing.

Kaitsestaatus

Kõige värskem ülevaade euroopa naaritsa kaitsestaatuse kohta on avalikult kättesaadav IUCNi punase nimistu kodulehelt.

Arvukuse kahanemise ülevaade

Naaritsa hääbumise kohta on mitmeid ülevaatlikke kokkuvõtteid. Üks esimestest avaldati Acta Zoologica Fennica‘s 1995. aastal. Enim uuendatav on tõenäoselt IUCNi punase nimistu euroopa naaritsa lehel. Kõige põhjalikum, on vast Tiit Marani doktoriväitekiri, kuigi seegi ei kata kõiki aspekte.

Euroopa naaritsa kaitsega seotud institutsioonid:

Rumeenias:

Saksamaal:

Hispaanias: